Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 86/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Мария Иванова Нонева – управител на „Венимар инвест”ООД, гр. Сандански

документация за инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” в имот с №003001, местността „Лъките”, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 85/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Костадин Паскалев – кмет на Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измерлиев” №1

документация за инвестиционно предложение: „Корекция на деретата през с. Еленово, Община Благоевград, Област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение № 84/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-ЖА ЯНА АНДРЕЕВА ГИНДЕВА – УПРАВИТЕЛ НА „БИОАГРОИНВЕСТ”ООД, ГР. СОФИЯ, ж.к. „Младост 1”, бл. 82, ет. 11, ап. 40

документация за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение за изграждане на „Оранжерии” в имот с №022027 в местността „Под черквата””, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград 

Съобщение № 83/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Апостол Апостолов кмет на Община Симитли със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. “Христо Ботев” № 27

документация за инвестиционно предложение: “Частично почистване на речното корито на река Струма в участък от точка 1 до точка 2, предвиждащо и изграждане на защитни и укрепителни съоръжения /диги, габиони, подпорни стени и др./ за предпазване на територията на гр. Симитли от наводнения, землище на гр. Симитли, Община Симитли” 

Съобщение № 82/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Инж. Вельо Илиев, кмет на Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: Изграждане и укрепване на дребромащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в участък с дължина 670 м, попадащ в регулационните граници на гр. Петрич в най - южната й част от моста на “Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, Община Петрич”

Съобщение № 81/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Апостол Апостолов – кмет на Община Симитли със седалище и адрес на управление гр. Симитли, ул. “Христо Ботев” № 27

документация за инвестиционно предложение: “Довеждаща и прилежаща инфраструктура  - изграждане на път до Коматински скали” в имоти № 000309 и № 000371, землище на с. Брестово, Община Симитли”

Съобщение № 80/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Ричард Франклин, управител на “Пенсилвания пропърти” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 72, ап. 9

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на мотелски комплекс в имот № 104007 с площ № 1.404 дка, местност “Китовица”, землище на с. Лещница, община Община Сандански”