Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 23/2012 г.

инвестиционно предложение: “Монтиране на клетка за автомивка на бензиностанция „Круиз“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.600.7404 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

 

Прочети още...

Съобщение № 22/2012 г.

инвестиционно предложение: «Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежни клетки (садки) в част от яз. «Стойковци» в землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград  

 

Прочети още...

Съобщение № 21/2012 г.

инвестиционно предложение: «Изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за първична дентална помощ и сладкарница в поземлен имот с идентификатор 04279.612.215 и поземлен имот с идентификатор 04279.612.2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград»

 

Прочети още...

Съобщение № 20/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на амбулатория за специализирана медицинска помощ” в урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 385 в кв.1 по плана на с.  Поленица, Община Сандански, Област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 19/2012 г.

инвестиционно предложение: “Строителство на къща за гости на два етажа” в имот №012123 с площ 2,467 дка в местността “Гръцка нива”, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 18/2012 г.

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обслужване за търговска дейност и паркинг“ в част от имоти с идентификатори №04279.617.1, №04279.617.14 и №04279.617.60 по одобрени Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 16/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково напояване на лозови масиви, находящи се в имоти №0059001, №057006, №060004 и №047008 в землище на с. Кромидово и имоти №103001 и №000689 в землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

 

Прочети още...