Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Новини

850 проверки и глоби за 39 250 лв. през 2009 г.

850 проверки на лица и фирми в Пиринско са извършили експертите на РИОСВ – Благоевград през 2009 г. От общия брой обекти 69 са проверени комплексно, т.е по няколко компонента или фактора на въздействие върху околната среда. През периода в инспекцията са постъпили 49 жабли и сигнали за екологични нарушения.

Прочети още...

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Да бъде засилен контрола по разделно събиране на отпадъци от опаковки, предписа РИОСВ-Благоевград на кметовете на общини в Пиринско. Целта е да не се допуска смесването на отпадъци от опаковки с общите генерирани битови отпадъци или замърсяване при събиране и транспортиране на отпадъците като цяло.

Прочети още...

Обсъждания за зона ”Места”

Приключиха обществените обсъждания на проекто-заповедта  за защитена зона за опазване на дивите птици ”Места”. От 15 до 17 декември експертите на РИОСВ – Благоевград проведоха срещи със заинтересованите от режимите в бъдещата защитена зона лица. Интерес към обсъжданията проявиха главно кметове на населени места в чиито землища попада ЗЗ “Места”.

Прочети още...

Засилен контрол

Седем акта за административни нарушения и шест наказателни постановления на стойност 6 750лв. отчита РИОСВ-Благоевград през последните два месеца. За периода август-септември инспекцията е извършила 125 проверки на лица и фирми, от които 89 планови, 23 извънредни и 13 по постъпили жалби и сигнали за еконарушения.

Прочети още...

Птица жертва на бракониери

Сива чапла стана жертва на бракониери край Благоевград. Птицата на видимо млада възраст и все още жива бе открита вчера от експерти на РИОСВ в района на рибарниците, под квартал “Струмско” в областния център. Спасителната акция е проведена веднага след постъпил сигнал на “зеления” телефон на инспекцията. Чаплата е в тежко състояние, с почти откъснато крило.

Прочети още...