Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Световния ден на околната среда 5 юни 2010 г.

wed2010

С обединителния призив: „Една Планета, едно бъдеще – да съхраним биоразнообразието” Програмата на Обединените нации за околна среда Ви кани да станете съпричастни към отбелязването на най-големия световен ден за позитивни действия, свързани с околната среда!

Прочети още...

РИОСВ - предупреждава!

Съгласно Закона за защита на животните е недопустимо внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на полумаймуни , маймуни и диви котки - лъв, пантера, ягуар, тигър, леопард, гепард, рис, пума, оцелот, сервал, каракал и котка (без домашните). Тези видове могат да се отглеждат само в зоологически градини и спасителни центрове.

Прочети още...

Състояние на атмосферния въздух през май

През месец май автоматичната измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в Благоевград не е отчела превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 (ФПЧ10). От началото на годината са анализирани 151 бр. проби, като в 26 случая са измерени концентрации на ФПЧ10 над нормата. Максимално измерената концентрация от началото на годината е на 11 февруари - 132.17 µg/m3 , което е превишавало 2,643 пъти средноденонощната норма от 50 µg/m3.

Изложба “Дивата природа на България”

С изложба - живопис  “Дивата природа на България” РИОСВ–Благоевград отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Инициативата е част от планираните дейности на екоинспекцията в рамките на 2010 година - Международна година на биоразнообразието.

В изложбата  представят творбите си млади художници, които активно се обучават и рисуват в Общински Център по изкуствата - Благоевград.  Със силата на боите, четката и своя талант, творците пресъздават красотата на нашата дива природа и  отправят послание за опазване на богатото биологично разнообразие, с което разполагаме.

IMG_99681 IMG_99871 IMG_99691
     

Мотото на Международната година на биологичното разнообразие е “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот”. Целта е да да се привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биологичното разнообразие на планетата за благополучието на хората, да отбележи постиженията за опазване на биологичното разнообразие и да окуражи удвояването на усилията да се намали размера на загубата на биологично разнообразие.


РИОСВ провежда консултации с обществеността

РИОСВ започна консултации с обществеността във връзка с постъпил доклад по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот № 024126, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Прочети още...