Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №878/2015

инвестиционно предложение “Разширение на магазин за месо, кафе, офиси и предприятие за месни заготовки, разположен в поземлен имот с идентификатор 04279.36.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с дейност за производство на мляно месо и месни продукти“

Прочети още...

Съобщение №877/2015

инвестиционно предложение „Планирани промени в работата на инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки“, находяща се в имот № 005037, землище на г. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №876/2015

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2015 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, землище на с. Дебрен, с. Гърмен, с. Осиково, с. Скребатно, с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №875/2015

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 21498.263.18, землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №874/2015

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2015 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гоце Делчев, землище на с. Брезница, с. Борово, с. Добротино, гр. Гоце Делчев с. Корница, община Гоце Делчев, с. Тешово, с. Гайтаниново, с. Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №873/2015

изменение на инвестиционно предложение „Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Белица, с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново и довеждащи канализационни колектори от местата на заустване на съществуващите канализационни колектори на населените места до ПСОВ“

Прочети още...

Съобщение №872/2015

инвестиционно предложение „Корекция на р. Язо в регулационните граници на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...