Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №892/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 14521.4.180 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златарица, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №891/2015

Проектно предложение „Засилване на трансграничното сближаване и повишаване на степента на екологично образование, чрез подобряване на енергийната ефективност в училищната инфраструктура“ на VІІ СОУ, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.615.172 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №890/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция BLG015 на Булсатком ЕАД, на покривното пространство на сграда с идентификатор 57159.504.16.2 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №889/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на нова базова станция № 2354 върху покрива на сграда с идентификатор 02676.501.2081.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение №888/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III931, кв. 25 по плана на централна градска част (ЦГЧ) на гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.612.20 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, на страничната регулационна линия към УПИ ІІ-612.3, кв. 25 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №887/2015

Инвестиционно предложение „Външно ел.захранване на обект „Разширяване и модернизация на спортен комплекс „Септември“ в УПИ І-819, кв. 25а, кв. Ораново, по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №886/2015

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на месо в поземлен имот с идентификатор 17395.501.6621 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...