Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2008 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2008 г. по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „„Изграждане на ветроенергиен парк „Ореляк 2“ в имоти № 000052 и № 000049, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-110-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-110-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Апартаментен хотелски комплекс“ в поземлен имот №014036, местност Грамадето, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-94-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел (ваканционно селище за туризъм и отдих)“ в поземлен имот №024020, местност Кошерината, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Решение №14/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/26.11.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №14/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-ЕО-36/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e решено да се извърши екологична оценка на Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Разлог за група поземлени имоти в землището на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград

Възложител: Община Разлог

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-48-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма в поземлен имот №076004 с площ 3,363 дка в местността „Под селото“, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-58-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска и производствено-складова база за метални елементи в имот с идентификатор 56126.316.10 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-57-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-57-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Производствено-складова дейност – изграждане на цех за консервиране на зеленчуци и складове в имоти с идентификатори 56126.600.275 и 56126.600.271 (УПИ II-275 и УПИ III-271, кв. 4) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...