Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02/2009 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02/2009 г. по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Вилно селище в имоти №№031046, 031047, 031048, 031049, 031050, 031051, 031052, 031053, 031054 и №031055, землище на с. Огняново, Община Гърмен”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 15/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №15/29.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 14/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №14/16.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 13/08.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №13/18.11.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № БД-46-П/29.09.2016 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение до Костадин Златков за издадено Решение № БД-46-П/2016 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „производство на ел. енергия от фотоволтаична централа“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 12/17.10.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №12/17.10.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-181-ПР/2007 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-181-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Ридина“ на р. Благоевградска Бистрица“ в землището на с. Бистрица, община Благоевград

Прочети още...