Съдържание

Посетители

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2009 г. и Решение № БД-08-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2009 г. и Решение № БД-08-ПР/2011 г.за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс в имот № 005071, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград” и „Водовземане от подземни води за напояване на зеленчуци в оранжериен комплекс в имоти с № 005071 и № 005030, местност „Орехово поле”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на туристически лагер до 30 места в имот № 081005 с площ 1.497 дка в местност „Рангел”, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 13/14.09.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 13/14.09.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-84-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на РИОСВ – Благоевград - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, с площ 156 327 кв. м, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-51-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-51-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на подземни води за водоснабдяване на ПСОВ - гр. Петрич” в имот 000088, местност „Амушева лъка“, землище на гр. Петрич, община Петрич”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 12/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 12/29.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1927(1)/21.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-жа Анка Стоилова Мантарлиева, управител на „МИЛЕНИУМ“ ООД - ТУК

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №№ 4526(15)/14.06.2017 г. и 4526(16)/15.08.2017 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс за издадено писмо изх. № 4526(15)/14.06.2017 г. адресирано до г-жа Боряна Стефанова Костова, управител на "ГД Инвест" ООД

Прочети още...