Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-02-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и съпътстващи колектори – гр. Петрич” в имоти № 086050, № 086008, местност „Лъките” и № 000088, местност „Амушева лъка”, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хипермаркет, трафопост, подземен резервоар и паркинг в имоти №151114, №151118 и №151119 в местност „Бела Мара – Омондрос” и имоти № 002020 и № 02022 в местност „Омондрос”, землище на гр. Петрич, Община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 11/03.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 11/02.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №1802(1)/15.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-жа Катрин Наскова Станкова - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 10/02.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 10/02.087.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №2306(1)/25.07.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н КОСТАДИН СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 09/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 09/19.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №2118(1)/05.07.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Мехмед Исмаил Юрук - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-29-ПР/2017 г.- ТУК

Съобщение за издадено Решение № 07/17.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 07/17.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК