Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 11/29.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №11/29.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 10/19.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение №10/09.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за напомнително писмо изх. № 468/18.05.2016 г.

Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ - Благоевград с изх. № 468/18.05.2016 г. до г-н Костадин Стоянов Златков за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 142053 с площ 24,824 дка, местност “Кичер“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за производство на ел. енергия от фотоволтаична централа“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2008 г. и Решение № БД-90-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-74-ПР/2008 г. и Решение № БД-90-ПР/2008 г.за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на р. Струма“ в землището на гр. Кресна, Община Кресна, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-36-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-36-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Струмешница 3“ на река Струмешница“ в землището на с. Първомай и с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-57-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-57-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Добринище“ в землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 9/14.05.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 9/14.05.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК