Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-58-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-58-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище с хотелска част в имот № 21498.318.5 с площ 4.901 дка, местност „Логовето", землище на гр. Добринище, Община Банско”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 5/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 5/25.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. № 1091(1)/05.04.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за издадено Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо Изх. №1053(1)/13.04.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-44-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в имоти № 61813.15.851 и № 61813.15.18, местност “Предел”, гр. Разлог, Община Разлог”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №4376(1)/19.11.2008 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за издадено Решение № БД-26-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н ИЛИЯ КИРИЛОВ ВОДЕНИЧАРСКИ – управляващ и представляващ на ЕТ „Илия Кирилов Воденичарски“, относно издаване на Решение № БД-26-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на отоплителна инсталация в оранжерия за производство на селскостопанска продукция, разположена в поземлен имот № 006040 в землището на с. Струма, общ. Сандански, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 3/20.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 3/20.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №3558(1)/30.09.2016 г. на РИОСВ – Благоевград- ТУК