Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на канализационни колектори, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустване в р. Струма, имот № 000327, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлени имоти № 000327 и № 000326, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-27-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-27-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник“ в поземлен имот № 000951 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-07-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-07-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Автокомплекс и ресторант“ в имот № 050056, местност „Ганеви ниви“, землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма с изх. №4526(22)/01.11.2017 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс за издадено писмо изх. № 4526(22)/01.11.2017 г. адресирано до г-жа Боряна Стефанова Костова, управител на "ГД Инвест" ООД, с приложено към него писмо с изх. № П-01-533/24.10.2017 г. на директора на БДЗБР.

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-04-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-04-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на курортен комплекс в имот № 099006 с площ 4.151 дка, местност „Ресимовото”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-109-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-109-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2 000 еквивалентни жители“ в имот № 059002, местност "Лъката", землище на с. Кавракирово, община Петрич“

Прочети още...