Съдържание

Посетители

В момента има 400  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 37/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма – кравеферма с капацитет до 150 крави в поземлен имот №033096 с площ 4,291 дка в местността „Пенковото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

 

Съобщение № 36/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград”

Съобщение № 35/2012 г.

 

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение “Изграждане на спортно-развлекателен комплекс с места за настаняване „Белите скали“ в имот №026117 с площ 9.405 дка в местността „Свети Петър“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград”

 

Съобщение № 34/2012 г.

инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение „Добив на подземни води“ в имот №000230 в местността „Духче баир“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград

 

Съобщение № 33/2012 г.

инвестиционно предложение: „Строителство на складове и търговски помещения с офиси” в поземлен имот №094076  в местността “Даръковица”, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

 

Съобщение № 32/2012 г.

инвестиционно предложение: “Добив на подземни води” в поземлен имот с идентификатор  21498.350.16 по плана на гр. Добринище, с адрес : ул. „Незнаен войн“ № 1, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

 

Съобщение № 31/2012 г.

инвестиционно предложение: „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“, в имот с идентификатор 61813.750.431 с площ 14488 м2 - УПИ І в кв. 152 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

Прочети още...