Съдържание

Посетители

В момента има 547  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 08/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на складова база за строителни материали” в имот №066030 с площ 1,858 дка в местността “Голям Манол”, землище на с. Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 17/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на малко предприятие за производство на екологични горива – пелети, брикети, складова база и търговска дейност и административно-битова сграда в поземлен имот 02748.502.4, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил”

Прочети още...

Съобщение № 07/2012 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ФЕСТОНИ” ЕООД, гр. Петкрич, ул. “Свобода”  №3

документация за инвестиционно предложение: „Добив на подземни води” в поземлен имот №300033с площ 22,263 дка в местност „Горничето”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 06/2012 г.

инвестиционно предложение: „Старинно българско селище в част (6195 кв. м) от имот №003116 с обща площ 19.554 дка в местността „Плевните”, землище на с. Богородица, Община Петрич, Област Благоевград”

 

Прочети още...

Съобщение № 05/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 броя бунгала за сезонна или целогодишна експлоатация”, предвидено да се реализира в поземлен имот с номер 61813.650.27 в местност “Тишето“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 04/2012 г.

 инвестиционно предложение:  „Реконструкция и модернизация на общински полумасивни сгради и изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически спорт и екотуризъм в имот № 134011 с площ 6801 м2, местност „Белмекен”, землище на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 03/2012 г.

инвестиционно предложение: „МВЕЦ „Гостун” на р. Матан дере, землище на с. Гостун, Община Банско, Област Благоевград”

 

Прочети още...