Съдържание

Посетители

В момента има 584  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 72/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 с площ 2112 м2 и адрес гр. Гоце Делчев, местност „Текето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение № 71/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изземване на инертни материали в руслото на р. Струма, землище на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение № 70/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

Съобщение № 69/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда за офиси, търговски център, хотел, басейн и открита ледена пързалка в поземлен имот с идентификатор 04279.617.33 (кв. 216а, ІІ-ри МР) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 68/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет 50 животни, торохранилище и мандра за преработка на млечни продукти“ в част от имот 56126.73.51 на площ 5,94 дка, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевградве пауловния в имот 0065023 на площ 45,631 дка, местност „Ормано“, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 67/2012 г.

инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от бързорастящи дървесни видове пауловния в имот 0065023 на площ 45,631 дка, местност „Ормано“, землище на с. Кромидово, община Петрич, област  Благоевград“

Съобщение № 66/2012 г.

инвестиционно предложение: “Създаване на овощни насаждения от смокини и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имоти №028014, 028015, 030001, 089005, 049019, 028004 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград