Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №13/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на отводнителен канал № 1 към Лагуна за утайки, хвостохранилище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №12/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на външен ел. провод до имот №075073, местност „Тумбите – 2", землище на с. Кърналово, община Петрич с цел захранване на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №11/2014 г.

Инвестиционно предложение "Укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №10/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на мост на р. Рилска в кв. 34 на улица с о.т. 298-297 в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил"

Прочети още...

Съобщение №9/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на барбекю до съществуваща плътна ограда в имот № 000233, местност „Бачиново", землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №8/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XXVII - 1437, кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №7/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на авторемонтна работилница, магазин за авточасти, склад и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.23.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...