Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на с. Бело поле – Промишлена зона, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща сграда и изграждане на кладенец в имот № 512.201 с площ 1000 м2, местност “Валого”, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Стойковци“ на Р-3 от НС „Лешко“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-52-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси в имот № 04279.52.22 с площ 3.501 дка, местност “Шейница - Ш.24”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-09-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център в поземлен имот с идентификатор 61813.689.586 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот № 019121 в землището на гр. Банско, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-01-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Магазин за промишлени стоки и собствен водоизточник в имот № 110060 в местността „Ливадите-1”, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...