Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №157/2018

Изх. №758(1)/07.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка и надстройка към двуетажна жилищна сграда в УПИ XXII-939, кв. 23 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител:ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ

Прочети още...

Съобщение №156/2018

Изх. №496(6)/07.03.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника, гъбопроизводство и добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот № 107059, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“.

Възложител:„НЕЙЧЪР ГИФТС“ ЕООД, ЕИК 204350822

Прочети още...

Съобщение №155/2018

Изх. №772(1)/07.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Базова станция 2577 на „Теленор България“ ЕАД в имот с номер 141005 в местността Кутело, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ТЕЛЕНОР “ АД ЕИК 130460283

Прочети още...

Съобщение №154/2018

Изх. №2465(6)/07.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1ВКП+КЕИ на находище на минерална вода „Благоевград“ с цел използване на геотермална енергия към обект „Спортен комплекс – закрит плувен басейн, 2 бр. футболни игрища, 2 бр. тенис кортове, открит паркинг и алеи за озеленяване, находящи се в УПИ ХІV, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово І“, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №153/2018

Изх. №752(1)/02.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пункт за диагностика на автомобили, монтаж и демонтаж на гуми и търговска част за авточасти и аксесоари в УПИ Х-328 в кв. 44 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: ДИМИТРИЯ ГЮРОВА

Прочети още...

Съобщение №152/2018

Изх. №744(1)/02.03.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на къща за гости, разположена в имот с номер 034075 в местността Градец, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград в семеен хотел и пристройка“

Възложител: ЕТ „МИРАЖ-ВИЛИ КУРТОВА“ ЕИК 811123567

Прочети още...

Съобщение №151/2018

Изх. №732(1)/02.03.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 000801 и 000065 в землището на с. Орцево, община Белица, област Благоевград – собственост на наследниците на Алия Газинов“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АЛИЯ ГАЗИНОВ

Прочети още...