Съдържание

Посетители

В момента има 314  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №192/2018

Изх. № 963(1)/22.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на гаражи - автобаза за собствен транспорт в УПИ I-187022, местност Айран Бунар, землище на гр. Петрич, поземлен имот с идентификатор 56126.187.22 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС“ ЕООД ЕИК 101794792

Прочети още...

Съобщение №191/2018

Изх. № 919(1)/23.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в УПИ XII-1397, кв. 89 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:ЛИЛИ КАЦАРСКА

Прочети още...

Съобщение №190/2018

Изх. № 964(1)/21.03.2018 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65334.67.3 по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в за „открита площадка за измиване на автомобили“

Възложител:„ГД-ОЙЛ 2002“ ЕООД ЕИК 101617226

Прочети още...

Съобщение №189/2018

Изх. № 964(1)/21.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка на три етажа за склад към съществуващ шивашки цех в УПИ XVI-339, кв.5 по плана на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:ДИМИТЪР МАНГЕЛОВ

Прочети още...

Съобщение №188/2018

Изх. № 939(1)/21.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Допълване и разширяване на съществуваща инсталация за еко пелети, находяща се в сграда с идентификатор 21498.114.63.1, разположена в имот с идентификатор 21498.114.63 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител:„ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД ЕИК 201809108

Прочети още...

Съобщение №187/2018

Изх. № 471(3)/21.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости с ограда и навеси в УПИ ІІ-361, кв. 1 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:НИКОЛАЙ ТАШЕВ

Прочети още...

Съобщение №186/2018

Изх. № 946(1)/20.03.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод и разделна канализация за ул. „Глазне“ в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов“, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...