Съдържание

Посетители

В момента има 293  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №68/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на офис сграда, автомивка, паркинг и бензиностанция в поземлен имот №105012 в местността Лозята, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител: „ЕКОГРУПТРАНС - 2“ ООД

Съобщение №67/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на външно кабелно електрозахранване на базова станция №2112, находяща се в имот № 007001, землище на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Съобщение №66/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в поземлени имот с идентификатор 17395.501.727 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „КООП-1“ ЕООД

Съобщение №65/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда и места за паркиране на каравани в имот № 000352, местност „Жълтата вода“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ТХС ГРУП“ ЕООД

Съобщение №64/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговска част и автомивка в УПИ III-618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград (поземлен имот с идентификатор 04279.618.95 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград)“

Възложител: ''САКСА‘‘ ООД

Съобщение №63/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал), находящо се в поземлени имоти с идентификатори 61813.670.254 и 61813.670.255, местност „Седрач“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: община Разлог

Съобщение №62/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство на съществуваща сграда, разположена в УПИ VII, кв. 1 по плана на стопански двор „Мацкова градина“, местност „Друма“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград в предприятие за производство на млечни продукти“

Възложител: „АЛЕКС - АВ“ ЕООД, гр. Сандански