Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №82/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на два броя оранжерии и селскостопанска постройка в имоти № 018022, местност „Песъците“ и № 019009, местност „Погреби“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Х. И. Д.

Съобщение №81/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на склад за плодове и зеленчуци в имот № 063027, местност „Побот камък“, землище на с. Капатово и засаждане на 65.7 дка, череши, 42.6 дка, праскови, 55.8 дка домати и 49.3 дка чушки в имоти №№ 071004, 071005, 071008, 071009, 071012, 071017, 071019, 071021, 071064, 071065, 071071, 0710871 и 071088, местност “Мерата - Карабатак“, имоти №№ 067001, 067006, 067007, 067017, 067018, 067019, 067020, 070001, 070002, 070004, 070008, 070010, 070015, 070016, 070017, 070021, 070023, 070025, 070027, 070028, 070029, 070035, 070036, 070038 и 070039, местност „Карабатак“, землище с. Капатово, имоти №№ 063013, 063014, 063024, 063026 и 063028 в местност „Побит камък“, землище на с. Капатово, имоти с №№ 019005 и 019006, местност „Черен батак“, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД

Съобщение №80/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в имоти № 007005 и реконструкция на изградените оранжерии в имот № 007004, местност „Студената вода“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: С. А., Д. А., Р. А.

Съобщение №79/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник в ½ идеална част от имот с № 023057 в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ф. У., Д. С.

Съобщение №78/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс и система за капково напояване в имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. К. Т.

Съобщение №77/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинка в имоти № 000658 с площ 174.295 дка и № 000666 с площ 166.000 дка, местност „Горната лъка“, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: А. Д. Б.

Съобщение №76/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот с идентификатор 65334.301.954 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ