Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №54/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 04279.6.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Б. И. А.

Съобщение №53/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вили за почивка и наблюдение на птици в поземлен имот №105010 в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „СПА КОНСУЛТУТ ИНЕЖЕНЕРИГ“ ЕООД

Съобщение №52/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на млекодайна ферма за 30 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 61813.513.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА МИХАИЛ АНАНИЕВ ДУНДАЛОВ

Съобщение №51/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на шест броя индивидуални вилни сгради в поземлен имот №026049 и поземлен имот №026083 в землището на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: Г. Г. И М. Г.

Съобщение №50/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 03504.251.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: А. М. Г., М. М. Г.

Съобщение №49/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.380.1.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за офис“ в „сладкарска работилница“

Възложител: „ЕН ДЖИ БЕЙКЪРИ“ ЕООД

Съобщение №48/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане МВЕЦ „Марево“ на р. Еловица (Градевска) от кота 850 м до кота 705 м, в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград “

Възложител: ЕТ „АНГЕЛ МЛАДЕНОВ“