Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите (ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.), в срок до 31 март 2022 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.

Същият следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл.200, ал.1, т.4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада

РИОСВ - Благоевград установи нарушение в природна забележителност „Мелнишки пирамиди“

Melnishki3

РИОСВ - Благоевград провери сигнал за изкопни дейности и унищожаване на дървета в защитена територия – природна забележителност „Мелнишки пирамиди“.

 

 

 

 

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград и Целодневна детска градина №6 „Щастливо детство“ – гр. Благоевград отново заедно за опазване на природата

zaglПредставител на РИОСВ – Благоевград проведе открит урок пред децата от четвъртите групи на ЦДГ №6 „Щастливо детство“ – гр. Благоевград.

Прочети още...

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2021

ccc48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Прочети още...

Ден без автомобили в гр. Благоевград

zaglНа 22.09.2021 г. с Ден без автомобили и беседа на тема „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“ приключи Европейската седмица на мобилността в гр. Благоевград.

Прочети още...