Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград разположи Мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в с. Брежани, общ. Симитли

РИОСВ – Благоевград разположи Мобилна автоматична станция за измерване качеството на въздуха в района на с. Брежани, общ. Симитли. Станцията е разположена в двора на ремонтна база „Правалец“ в регулацията на населеното място. Причината е постъпил сигнал от кмета на община Симитли и кмета на с. Брежани относно задимяване и обгазяване на с. Брежани от въглищен дим, който се отделя в района на бившия рудник. Според информацията в сигналите, задимяването се наблюдава от няколко години, но в последните дни е увеличено. Вероятната причина за възникване на ситуацията е самозапалване.

Прочети още...

През юни експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 114 проверки на 91 обекта

През месец юни 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 114 проверки на 91 обекта, като 18 броя от проверките са извънредни – 4 броя по жалби и сигнали, 1 брой по изпълнение на предписания, 4 броя по постъпила информация по Закона за управление на отпадъците и др., 2 броя на нови обекти, 2 броя по налагане на санкции, 2 броя последващ контрол след получени резултати от изпитване и 3 броя по заповед и писма на МОСВ и други институции.

Прочети още...

РИОСВ – Благоевград е на 14-то място в Рейтинга на активна прозрачност сред 562 административни структури

survey2023bgФондация „Програма достъп до информация“ оповести резултатите от ежегодното си проучване Рейтинг на активната прозрачност. В периода 1 април до 5 юни 2023 година екип на фондацията прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Прочети още...

С поредица от инициативи децата празнуват Световния ден на околната среда

snimka zaglavnaНад 600 деца и младежи от различни населени места и възрастни, участваха в инициативите на РИОСВ – Благоевград за отбелязване на Световния ден на околната среда.

Прочети още...

Утвърдени образци на декларации по Закона за защитените територии

Със Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), необходими при извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии.

Прочети още...