Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Подаване на отчети за флуорсъдържащи парникови газове

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

Прочети още...

86 броя проверки на 70 обекта са извършени от РИОСВ – Благоевград през месец декември

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец декември 2023 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 86 проверки на 70 обекта, като 9 броя от проверките са извънредни – 4 броя по жалби и сигнали, 1 брой по изпълнение на предписание, 1 брой по постъпила информация, 1 брой по налагане на санкция, 1 бр. по установено изгаряне на отпадъци по време на проверка и 1 бр. по провеждане на собствени периодични измервания.

Прочети още...

132 броя проверки на 100 обекта са извършени от РИОСВ – Благоевград през месец ноември

През месец ноември 2023 г. от експертите на РИОСВ – Благоевград са извършени общо 132 проверки на 100 обекта, като 24 броя от проверките са извънредни – 5 броя по жалби и сигнали, 9 броя по изпълнение на предписания, 1 брой по искане на структури в системата за защита на обществения ред и сигурност, 5 броя по писма на МОСВ и др. институции, 1 брой по налагане на санкция, 1 бр. по подадено уведомление за преустановяване образуването на отпадъци и 2 бр. по провеждане на собствени периодични измервания.

Прочети още...

Проекти на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград сред класираните 41 проекта от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

logo2023

 

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

Прочети още...

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

Zelena olimpiadaОнлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Прочети още...