Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Определен е победителят в Националния конкурс за създаване на графичен знак (лого) на тема „Време за природа“, организиран от РИОСВ – Благоевград

В РИОСВ – Благоевград постъпиха конкурсни творби от 82 броя участници от цялата страна на различни възрасти, които представиха едно и повече предложения. Творбите бяха класирани от експерти от РИОСВ – Благоевград и доц. Христо Шапкаров – преподавател по дисциплините Рисуване, Скулптура, Графичен дизайн в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград.

Прочети още...

ВАЖНО! КОМПЛЕКСНА УСЛУГА

КОМПЛЕКСНА УСЛУГА, касаеща заверяване на Работен лист за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66 от 2014 г., с посл. изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г.) може да бъде платена по банков път по сметката на съответното РЗИ, както следва:

Прочети още...

МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ НА БЛАГОЕВГРАД – ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА!

IMG 5919MobilityДецата от набор 2013 година на благоевградския детски футболен клуб „Хлапетата“ се включиха активно в Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2020 г.

Прочети още...

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

PosterИ през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Прочети още...

Трети бюлетин по проект с референтен № 1890: „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие“

interreg    bio2care

Прочети още...