Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-15-РС/2017 г.: Разрешавам Предоставянето на сума в размер на 6 480,00 лв. (шест хиляди четиристотин и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1780/26.05.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-14-РС/2017 г.: Отказвам предоставянето на сума в размер на 269 520,00 лв. (двеста шестдесет и девет хиляди петстотин и двадесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1700/17.05.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-13-РС/2017 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 71 808,00 лв. (седемдесет и една хиляди осемстотин и осем лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Сандански по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1511/27.04.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-12-РС/2017 г.: Отказвам предоставянето на сума в размер на 137 998,80 лв. (сто тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Петрич по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1323/06.04.2017 г.

Прочети още...

Решение № БЛ-11-РС/2017 г.: Разрешавам предоставянето на сума в размер на 76 560,00 лв. (седемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №1341/07.04.2017 г.

Прочети още...