Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-83-РС/21.02.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 188 000,00 лв. (сто осемдесет и осем хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2781(3)/09.02.2024 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-83-РС/21.02.2024 г.: ТУК