Съдържание

Посетители

В момента има 196  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-81-РС/24.01.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 43 080,00 лв. (четиридесет и три хиляди и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 127/08.01.2024 г., допълнено с вх. № 127(2)/16.01.2024 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-81-РС/24.01.2024 г.: ТУК