Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Заповед №7/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Сандански ЕИК: 000024955, седалище и адрес на управлението: област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода“ №14, представлявана от Атанас Славчев Стоянов – кмет

Пълния текст на заповедта: ТУК