Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Шум

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници през 2020 г.

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2020 г.

 

Обект
Предмет на дейност

Местоположение на източника съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г Заключение
„Супереко“ ООД, гр. Благоевград
Цех за производство на пелети,
с. Полена, общ. Симитли
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
„Мултитруп“ ООД, гр. Петрич
Цех за обработка на дървесина и цех за производство на пелети, земл. с. Кърналово, м. „Под ливарски рид“, ПИ 000534
Производствено-складова територия и зона * Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
“Екорепласт“ ЕООД, гр. София
Цех за преработка и рециклиране на пластмаси, с. Капатово, общ. Петрич
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие – жилищни територии и зони
„Ганчеви Лес Груп“ ЕООД,
гр. Благоевград
Цех за дървообработване и производство на пелети,
с. Боровец, общ. Кочериново
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони
"Бонана" ООД, гр. Петрич
Фабрика за производство на мебели, гр. Петрич, ул. "Марица" №15
Производствено-складова територия и зона  * Не са установени нарушения на граничните стойности на нивата на шум за производствено – складови територии и зони
"Алфа Динамик" ЕООД, гр. София
Цех за производство на пелети, гр. Хаджидимово, УПИ I – 957, кв. 106
Производствено-складова територия и зона 55 dB(A) Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищни територии и зони

 

Легенда: * Не са установени места на въздействие с отстояние до 1000м от геометричния център на промишления източник