Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

36-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитени зони “Славянка”BG 0002078 и “Среден Пирин – Алиботуш” BG 0001028, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №200106, местност “Лялево”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони “Славянка” BG 0002078 и “Среден Пирин – Алиботуш” BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението