Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Консултации с обществеността на Доклади по оценка на съвместимостта

Консултации с обществеността на Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на проект на ОУП на Община Кочериново

На основното чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО

Във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с обекти и цели на спазване на защитените зони  

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) по проект на Общ устройствен план на Община Кочериново

 

Във връзка с провеждането на консултация с обществеността, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата и на основание чл.25, ал.2 от това, в срок от 30 дни се публикува съобщението за доклада по ОС (до 30 януари 2024 г. ) , всички заинтересовани лица могат да депозират в РИОСВ-Благоевград писмено мотивирани становища по доклада по ОС.

От тук можете да изтеглите:
 

1. Доклад за съвместимостта

2. Предварителен проект на ОУП