Съдържание

Посетители

В момента има 283  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

20-АПК/2017 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО № 20-АПК/2017 г.

РЕШИХ: прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 2734/21.08.2017 г. за „План-извлечение за промяна вида на сечта в подотдел 84 „т“ през 2017 год. в държавни горски територии в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Катунци“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Катунци“, седалище и адрес на управление: с. Катунци, ул. „Асен Лагадинов“ № 17.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението