Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №289/2018

Изх. №1384(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел (къща за гости) с механа и джакузи в УПИ IV-203, кв. 4 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ИВАЙЛО ПОПОВ

Прочети още...

Съобщение №290/2018

Изх. №1384(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел (къща за гости) с механа и джакузи в УПИ IV-203, кв. 4 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ИВАЙЛО ПОПОВ

Прочети още...

Съобщение №288/2018

Изх. №1389(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – монтаж и демонтаж и склад за гуми в поземлен имот с идентификатор 40539.91.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД, ЕИК101639009

Прочети още...

Съобщение №287/2018

Изх. №1118(3)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – монтаж и демонтаж и склад за гуми в поземлен имот с идентификатор 40539.91.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД, ЕИК101639009

Прочети още...

Съобщение №286/2018

Изх. №1414(1)/20.04.2018 г.

разширение на инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на мляко в УПИ ХХІ-406, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ - монтаж на фотоволтаична система на покрива на сградата и изграждане на технологична площадка“

Възложител:„БОДИНА - 13“ ООД ЕИК 202463433

Прочети още...

Съобщение №285/2018

Изх. №1410(1)/20.04.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на офис сграда в имот с номер 030001 в местността Над канала, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„БАМБИ 87“ ЕООД ЕИК 201500206

Прочети още...

Съобщение №284/2018

Изх. №1409(1)/20.04.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.116.42 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:ВАСИЛ ТАБУТОВ

Прочети още...