Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №452/2018

Изх. №1914(1)/04.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на приемо - предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД в имот № 023020, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: „БТК“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №451/2018

Изх. №1913(1)/04.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 21498.351.168 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: К. Р. И.

Прочети още...

Съобщение №450/2018

Изх. №1883(1)/04.06.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.137.2, местност „Баларбаши – БЛ.2В“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител:Б. С. П.,.Г. В. С., и др.

Прочети още...

Съобщение №449/2018

Изх. №1062(8)/04.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Реновиране на площадното пространство в ЦГЧ гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена“.

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №448/2018

Изх. №1062(3)/04.06.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на пелети - промяна на предназначението на складова база и пристройка в УПИ XI, кв. 57 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„МАТАНД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №447/2018

Изх. №1892(1)/30.05.2018 г.

инвестиционно предложение “Пристройка към съществуващ семеен хотел в УПИ XIII - 236, кв. 37 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №446/2018

Изх. №1879(1)/30.05.2018 г.

инвестиционно предложение “Пристройка към съществуващ семеен хотел в УПИ XIII - 236, кв. 37 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ДЕЯНИРА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Прочети още...