Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №2/2019

Изх. №4388(2)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI, пл. № 129, кв.7 по плана на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: М. Ю. Д.

Прочети още...

Съобщение №1/2019

Изх. №4065(7)/02.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Марево и улици между о.т. 18 - 20 в кв. 5 и о.т. 46 - 49 в кв. 16 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...