Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец октомври 2010 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2010 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

04.10.2010 година

зелен телефон

Незаконен пункт за изкупуване на желязо и цветни метали в гр. Благоевград

РИОСВ - Благоевград

 

На 12.10.2010 г. е извръшена проверка на място. Сигналът е неоснователен.

2 08.10.2010 година зелен телефон Изгаряне на гуми в района на гр. Петрич Община Петрич

Сигналът  е изпратен по компетентност до община Петрич. Извършена е незабавна проверка. Установено е горене на отпадъци в близост до р. Луда Мара, в кв. 182 на гр. Петрич. Нарушители не са установени. Поради опасност да бъдат запалени кабели на съществуващ далекопровод е потърсено съдействие на РПС - Петрич.

3 13.10.2010 година зелен телефон

Незаконен пункт за изкупуване на желязо и цветни метали в гр. Банско

РИОСВ-Благоевград

На 19.10.2010 г. е извършена проверка на място. Сигналът е основателен. На обекта се разкоплектоват излезли от употреба МПС (ИУМПС).

Дадени са предписания за незабавно преустановяване на дейността и предаване на наличните отпадъци за последващо третиране на лица притежаващи лицензия за търговска дейност с черни и цветни метали.

В РИОСВ е постъпила декларация за предаване на отпадъците и уведомление за прекратяване на дейността.

4 28.10.2010 година зелен телефон Продържаващо замърсяване на земеделски имоти с отпадъчни води от канализационен клон в с. Струмяни. РИОСВ-Благоевград предстояща проверка