Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец юли 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

12.07.2010 година

електронна поща

палене на зелени отпадъци край оранжериен комплекс на "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД, гр. Петрич

РИОСВ - Благоевград

 

На 14.07.2010 г е извръшена проверка на място. Сигналът е основателен. Потвърдена е информацията за запалени растителни отпадъци. Не е констатирано наличие на битови отпадъци. По време на проверката са предприети действия по гасене на тлеещите растителни отпадъци. Дадени са предписания за недопускане на подобни действия и ограничаване достъпа на външни лица до депото. При повторно нарушение ще се наложат административно наказателни мерки.

2 15.07.2010 година зелен телефон наднормен шум от дейността  на Цех за обрязване на скални материали в с. Борово, общ. Гоце Делчев
РИОСВ - Благоевград

Сигналът за наднормени нива на шум в околната среда е неоснователна. Собственикът на цеха е представил протокол за контрол на шум в работна среда, издаден от акредитиран орган за контрол. Видно от протокола, измерените нива на шум в местата на въздействие при отворени и затворени врати  и прозорци при работещи 2 бр. циркуляри за обрязване на скални материали не надвишава граничната стойност от 70 dBA, прилагана за производствено-складови територии и зони.

3 19.07.2010 година зелен телефон неправомерно отглеждане на птица от разред Соколоподобни в с. Първомай, общ. Петрич РИОСВ - Благоевград На 20.07.2010 г. е извършена  проверка на място. Птицата е отглеждана на открито. Излетяла е в природата.

 

извършват дейности с отпадъци, без да притежава разрешение издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.