Съдържание

Посетители

В момента има 490  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец юни 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

04.06.2010 година

зелен телефон

отпадъчни води от канализационен клон в с. Струмяни изтичат през шахта в земеделски земи

РИОСВ - Благоевград

 

На 08.06.2010 г е извръшена проверка на място. Сигналът е основателен. Предприети са мерки от Общината за осигуряване на проводимостта на канализационния колектор. Дадено е предписание за уведомяване на РИОСВ за изпълнение на предприетите мерки за решаване на проблема.

 

2 14.06.2010 година зелен телефон обгазяване на района от комин на "Струматекс" АД - Благоевград
РИОСВ - Благоевград

 

На 14.06.2010 г е извръшена проверка на място. Сигналът е основателен. Установено е, че замърсяването се дължи на неизправност в горивната уредба на работещия котел. Дадени са 3 бр. предписания за намаляване на производствените мощности, а в случай на невъзможност за отстраняване на повредата да се предприемат действия по въвеждането в режим на работа на резервния котел.

 

извършват дейности с отпадъци, без да притежава разрешение издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.