Съдържание

Посетители

В момента има 526  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец август 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

02.08.2011

зелен телефон

Община Гоце Делчев, в обект в с.Делчево се отглеждат сухоземни костенурки

РИОСВ-Благоевград

Извърешена е проверка на място. Иззети са 7 екземпляра от вида  Шипоопашата костенурка. Същите са пуснати на свобода в природата. Стартирана е административно-наказателна процедура.

2 03.08.2011 електронна поща Кресна, изхвърляне на строителни материали в района на ж.п линията от "ДАР"ООД

Община Кресна

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Кресна.

3 04.08.2011 електранна поща Община Кресна, замърсяване в с. Горна Брезница от цех за обработка на дървен материал

Община Кресна

Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Кресна.

4 12.08.2011 електронна поща Община Хаджидимово, молба за транспортиране на малко щъркелче от с. Абланица  до Спасителния център за диви животни

РИОСВ-Благоевград

Предприети са незабавни мерки. С рапореждане № 13/2011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград 1 бр. екземпляр Бял щъркел е настанен в Спасителен център на СНЦ Зелени Балкани , гр. Стара Загора.

5 17.08.2011 зелен телефон В гр. Банско на обществени места се отглеждат сухоземни костенурки. РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка в гр. Банско. Доброволно са предадени 2 екземпляра шипоопашата костенурка. Същите са пуснати на свобода в природата.

6 30.08.2011 зелен телефон Сандански, на старото депо за битови отпадъци се извършват изкопни работи за търсене на метални отпадъци РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място. Преверено е изпълнението на предписания, дадени през м. юли след получаване на подобен сигнал. Изкопите в старото депо за неопасни отпадъци на община Сандански са зарити, а достъпът до терена е ограничен. Проверката на РИОСВ – Благоевград показа, че предписанията, дадени на кмета на община Сандански, са изпълнени.