Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2011 г.

месец февруари 2011 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.02.2011 зелен телефон Сигнал за бедстваща птица в района на гр. Банско

РИОСВ-Благоевград

Във връзка с получен сигнал за бедстваща птица в района на гр. Банско на 02.02.2011 г. експери на РИОСВ извършиха проверка  и взеха ранен екземпляр от Мишелов. Същият е изпратен в Спасителен център гр. Стара Загора.

2 22.02.2011 зелен телефон Сигнал за обгазяване на Благоевград от ПКЦ на "Струматекс" ООД

РИОСВ-Благоевград

Във връзка с постъпил сигнал за обгазяване на града от ПКЦ е проверено дружеството  „Струматекс” ООД, гр. Благоевград. Сигналът е основателен. При проверката е констатирано неизправност в горивната инсталация на котел тип „ПК- 6.5” с мощност 4.8 МВт, с който дружеството основно работи. Работата на котела е спряна, с което е преустановено замърсяването. На дружеството е дадено предписание да уведоми РИОСВ -  Благоевград в 3- дневен срок след отстраняване на повредата.

3 14.02.2011 електронна поща Замърсяване на р. Глазне

РИОСВ-Благоевград

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на река Глазне е проверен канализационен колектор /КК/ – гр. Банско, собственост на «ВиК» ЕООД гр. Благоевград. Не е открито видимо оцветяване на водите на р.Глазне. От  КК е взета е проба от РЛ-Благоевград за извършване на физикохимически анализ.