Съдържание

Посетители

В момента има 589  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец април 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 05.03.2020 Сигнал за замърсяване от животновъден обект в землището на с. Раздол, общ. Струмяни. ел. поща

РИОСВ - Благоевград

ОДБХ-Благоевград

Съгласно писмо на ОДБХ - Благоевград обектът е регистриран през 2017 г. за пасищно отглеждане, екстензивно, на едри преживни животни - говеда. Не е имало нарушаване на законови и подзаконови норми при регистрацията на обекта. Обектът е деактивиран съгласно Заповед №БД-3-353/07.04.2020 г., животните са продадени. Жалбоподателят е информиран за предприетите действия.
2 01.04.2020 Сигнал срещу автосервиз "Ораков", Благоевград, за това, че се горят отпадъци и се наблюдава черен дим. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Изпратено предупредително писмо до управителя на автосервиза. Осъществен телефонен разговор с подателя на сигнала, с уточнение за подаване на сигнал при явно нарушение, за възможна ответна реакция.
3 10.04.2020 Жител на гр. Сандански сигнализира за изхвърляне на отпадъци в зенените площи на ул. Борис Сарафов" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Сигналът е препратен на кмета на община Сандански, за предприемане на мерки и последващо уведомяване.
4 10.04.2020 Сигнал от гр. Разлог за налично нерегламентирано сметище на ул. "Бяла река" електронна поща РИОСВ - Благоевград

Община Разлог

Изпратен по компетентност на кмета на община Разлог, със задължение за връщане на отговор за предприетите действия, включително и отговор до жалбоподателя.
5 15.04.2020 Препратен от РИОСВ-Перник, сигнал за изливане на течност от бидони в р. "Драгоданска" в с. Драгодан, общ. Кочериново област Кюстендил електронна поща РИОСВ - Благоевград

Община Кочериново

Препратен по компетентност на кмета на община Кочериново.
6 15.04.2020 Сигнал за депониране на земни маси върху част от озеленените площ край механа "Воденицата" община Благоевград електронна поща Община Благоевград Постъпил отговор от община Благоевград за извършена проверка от тяхна страна. Не е установено нарушение. Деянието е извършено от собствениците на имота.