Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2019 г.

месец юли 2019 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2019 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.07.2019 Сигнал за лошо отглеждане на животни в Зоопарк - Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

Сигналът, с писмо, изх. № ЗТ-40(1)/04.07.2019 г. е изпратен до Община Благоевград за извършване на проверка по компетентност. За резултатите от проверката и предприетите действия по изнесените в сигнала факти Общинска администрация гр. Благоевград следва да уведоми РИОСВ - Благоевград в срок от 5 работни дни от получаването му. От Об.А - Благоевград е получен писмен отговор, вх. № ЗТ40(3)/15.08.2019 г. с който информират, че от страна на Общината са взети необходимите мерки за израстналия рог на мъжкия муфлон със съответната компетентност и при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните, както и че животното към момента е добре. За описаните обстоятелства жалбоподателят е информиран писмено
2 10.07.2019 В с. Ново Ходжово, община Сандански, от щъркелово гнездо са паднали два малки щъркела ТЕЛ. 112 РИОСВ - Благоевград При проведен разговор с подателя на сигнала е установено, че младите щъркели са отлетели.
3 23.07.2019 В с. Рупите, община Петрич, на ул. "Георги Бенковски" щъркел е паднал от гнездото зелен телефон РИОСВ - Благоевград Със съдействието на Об.А - гр. Петрич птицата е взета и е организиран транспорт за настаняване и за лечение във ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София на Фондация "Дивите животни".
4 23.07.2019 Сигнал за бедстващ щъркел в с. Ласкарево, община Сандански, в резултат на буря на 22.07.2019 г. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Със съдействието на Об.А - гр. Сандански птицата е взета и е организиран транспорт за настаняване и за лечение във ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София на Фондация "Дивите животни".