Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец ноември 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.10.2018 Между селата Първомай и Кавракирово, община Петрич, се е образувало сметище зелен телефон РИОСВ - Благоевград Община Петрич Извършена е проверка на територията на общ. Петрич за нерегламентирани замърсявания, включително в района Първомай - Кавракирово. При проверката е установено замърсявания с отпадъци от различен произход, основно битови и строителни. За почистване на констатираните замърсявания е дадено предписание на кмета на общината. РИОСВ ще се извърши последващ контрол за замърсяване в района между селата Кавракирово и Първомай.
2 01.11.2018 В ЗМ "Находище на сребриста по ветица", земл. на село Долно Спанчево, община Петрич, има наличие на изкопи и отсечени дървета зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място. При проверката не са установени унищожени ексземпляри от вида сребриста поветица, предмет на опазване. Констатирано е премахване на храсти и дървета от територия, не попадаща в границата на ЗМ.
3 21.11.2018 Сигнал за изпускане на черен пушек и сажди от комина на БИО ТЕЦ „Рубин“, гр. Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 26.11.2018 г. привечер в часовия интервал 17:50 ч. ÷ 18:20 ч. и на 27.11.2018 г. сутринта в часовия интервал 07:30 ч. ÷ 08:00 ч. са извършени проверки – обход на района около БИО ТЕЦ „Рубин“, при които не е констатирано изпускане на черен дим и сажди от комина на инсталацията за производството на електрическа енергия, включваща котел тип ПКМ 4,5 с предкамера за индиректно изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи). Изпусканите от комина на инсталацията, в момента на проверките, димни газове са видимо светло сиви.
4 23.11.2018 г. нерегламентирано сметище до реката, в землището на с. Балдево, общ. Гърмен зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Гърмен

Извършена е проверка на нерегламентирано замърсяване, визирано в сигнала - терен в землището на село Балдево. При проверката присъства подателя на сигнала , кметът на с. Балдево и представител на ОбА Гърмен. Видно на място е, че е извършвано почистване като е ползвана и техника - терена е подравнен и на места запръстен, като има налични малки количества разпилени отпадъци (предимно битови). Към момента на проверката се изгражда ограда за ограничаване достъпа до терена. При проверката е дадено предписание на кмета на община Гърмен за почистване на остатъчните замърсявания .