Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец март 2013 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.03.2013 Служители на ЧЕЗ са премахнали две щъркелови гнезда и до момента няма поставени платформи за нови. зелен телефон РИОСВ-Благоевград До ръководитела на сектор "Контрол на качеството" към "ЧЕЗ разпределение България" АД е изпратено писмо за незабавно поставяне на платформи на местата на премахнатите гнезда. Получено е писмо от ЧЕЗ че платформите са поръчани и ще бъдат поставени.
2 11.03.2013 В близост до зеленчуковата борса на с. Кърналово - община Петрич дърводелски цех замърсява района с трици. зелен телефон РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка на „Мултитруп“ ООД с основна дейност първична обработка на дървесина и производство на пелети. Констатирано, че от 01.03.-16.03.2013 г. поради повреда, инсталацията за производство на пелети не е работила, вследствие на което са складирани на открито трици от цеха за първична обработка на дървесината. Съгласно предписание от предходна проверка, дружеството е изградило хале за съхранение на отпадъчният материал, но в момента в него се съхранява готова продукция- пелети. Дружеството спазва изискванията за провеждане на собствени периодични измервания. Дадено е предписание складираните трици да бъдат преместени в халето или да бъдат покрити, с цел недопускане на неорганизирани емисии от прахообразни вещества. За предприетите действиа дружеството следва да уведоми писмено РИОСВ в срок до 15.04.2013г.
3 05.03.2013 замърсяване на водите на река Долнорибнешка и околната среда от свинеферма , собственост на Славчо Срадков от с. Първомай. електронна поща РИОСВ-Благоевград Извършена е проверка. Жалбата е основателна. Установено е , че в имот  - бивш стопански дрвор, в  близост до река Долнорибнешка, лицето Славчо Садков отглежда  4 бр. свине-майки. Движението на животните е свободно и няма трайна настилка. Създават се условия за замърсяване на водите на реката. Намеренията на собственика са да ограничи броя на животните само за лични нужди. Дадени са предписания в срок до 31.03.2013г. площадката за отглеждане на животни да се организира по начин, който изключва замърсяване на реката с оборски тор и отпадни води и да преустанови свободния достъп на животните до коритото на реката. За предприетите действия, до 05.04..2013г. Славчо Садков следва писмено да уведоми РИОСВ - Благоевград . До кметство с. Мендово с копие до Иван Ингилизов е изпратен отговор за резултата от проверката, изх. № ЗТ-5-1/22.03.2013.