Съдържание

Посетители

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2013 г.

месец септември 2013 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 11.09.2013 На гл. път. Е79 , на изхода на Благоевград в посока Кулата е станала катастрофа и има обърнат /в страни от пътя/ влекач и полуремарке. Изтекла е нафта от резервоара на автомобила зелен телефон
РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място, на 11.09 2013 г. Установено е, че товарен автомобил "ДАФ", рег. № В03V0F  на влекача и №B74TTS - на ремарке, се е обърнал по ската от лявата страна на пътя. Същият превозва кроасани. При огледа на произшествието е установено, че в следствие на удара , от капачката на резервоара е изтекло дизелово гориво, което е образувало петно с размери 1,5 - 2  кв. м.

2 11.09.2013 мъртва риба в река места, в района на комплекс "Барото" , след моста, по течението на реката зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на 12.09.2013 г. сутринта,  в която участват експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория към ИАОС,  Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и представители на ИАРА – гр. Гоце Делчев. Сигналът е основателен. Обходен е участъка от река Места, между производствените бази на „БКС“ ЕООД - гр. Гоце Делчев и „Билдинг Къмпани“ ЕООД - с. Гърмен. Не е установен конкретен източник и видимо замърсяване на р. Места. По време на проверката в реката са открити малко количество (около 10 бр.) умрели риби с различни размери (от 3-4 до 10-15 см).
Взети са водни проби от река Неврокопска (приток на Места и приемник на отпадъчните води на град Гоце Делчев), както и от река Места, в района на пресевната инсталация на „Билдинг Къмпани“ ЕООД. Резултатите от завършеното изпитване на водите на място показват, че е нарушен кислородния баланс на реката, следствие на залпово замърсяване, получено след пороен дъжд, постъпил между 15 и 17ч. на 11.09.2013 г. в канализацията на гр. Гоце Делчев и района.
Според експертите, замърсяването произтича от река Градска /Неврокопска/ , която е приемник на отпадъчните битови и промишлени води от канализацията на Гоце Делчев. В резултат съдържанието на кислород във водите на р. Места е намаляло значително и е създало предпоставка за измиране на част от рибата в този участък от реката. Информация по случая с резултатите от извършената проверка е изпратен до МОСВ, изх. №724/13.09.2013 г.
3 16.09.2013 От производствената база на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле, община Благоевград в река Струма постъпват мътни води зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка на производствена площадка на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле съвместно с представител на Регионална лаборатория - Благоевград към ИАОС. При огледа на площадката е установено, че в резултат на дейността на ТМСИ се заустват отпадъчни води с голяма мътност, а утаителите на пречиствателното съоръжение са запълнени и не изпълняват предназначението си. Взета е водна проба след утаителите, преди мястото на заустване в река Струма за физико-химичен анализ. Замърсяването е преустановено по време на проверката. Дадено е предписание със срок "постоянен" да не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, без необходимото пречистване (утаяване), като се спазват индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване, по показателя „неразтворени вещества“ /НРВ/. След излизане на резултатите от изпитване на водната проба по показател "НРВ" ще бъде извършен последващ контрол.
4 17.09.2013 До поликлиниката в гр. Симитли, всеки ден след 14 ч. се изкупуват пластмаса и други отпадъци, мирише лошо зелен телефон
РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на обект - пункт за изкупуване на пластмасови отпадъци, намиращ се до поликлиниката в гр. Симитли. Сигналът е основателен. Установено е наличие на пластмасови отпадъци, кантар, хидравлична преса и табела с работно време. Дадено е предписание в срок до 25.10.2013 г. наличните на обекта отпадъци да се предадат за последващо третиране на лица , притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО, като копие от документите се представи в РИОСВ - Благоевград.