Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2018 г.

„Полежанов” ООД - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Полежанов” ООД - гр. Банско

 

На основание заповед №65/26.02.2018 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 13.03.2018 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на врати и търговия с консумативи и лакове за мебелната промишленост“, находящ се в гр. Банско, кв. „Забиница“.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от експерти, с цел установяване спазване на нормативните изисквания по компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Опасни химични вещества“, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
При извършената проверка е установено, че от 2013 г. дружеството не извършва дейност, свързана с внос и продажба на бои и лакове от Република Турция. На площадката в гр. Банско е преустановена и дейността, свързана с дървообработка, както и с продажба на ПДЧ и MDF плоскости.
От средата на 2015 г. дейността, свързана с продажба на ПДЧ и MDF плоскости е преместена в гр. Разлог. Същата не подлежи на контрол по ЗЧАВ и ЗЗВВХВС.
При проверката е съставен Констативен протокол №11-06/13.03.2018 г.