Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Джи ей ес ууд пеллет” ЕООД - гр. Петрич

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Джи ей ес ууд пеллет” ЕООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №110/21.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.05.2016 г. се извърши проверка на място на цех за производство на пелети, находящ се гр. Петрич, ул. „Дунав“ №31. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършената проверка е установено, че на ул. „Дунав“ №31, не съществува цех за производство на пелети. Съгласно информацията в търговския регистър „Джи ей ес ууд пеллет“ ЕООД е регистриран в гр. Петрич, ул. „Пере Тошев“ №10. Посетен е адреса на седалище, на който се намира счетоводна къща „Р- Танева“ ООД, която е обслужвала счетоводно дружеството. При проведен разговор с управителката на „Р- Танева“ ООД (получила уведомителното писмо за извършване на проверката, съгл. известие за доставка), е установено че последно за м. 12.2014 г. са подавани декларации по закона за ДДС. От м.01.2015 г. са подавани нулеви декларации.

Обектът се проверява за първи път от РИОСВ - Благоевград за спазване на нормативните изисквания на ЗООС и произтичащите от него закони и подзаконови нормативни актове. При проверката е съставен Констативен протокол №21-06/11.05.2016 г.