Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Индекоп” ЕООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Индекоп” ЕООД - гр. Сандански

 

На основание Заповед № 90/08.04.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.04.2016 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Индекоп” ЕООД, находяща се в град Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството, която е обект на проверка е производство на ковчези от дърво. При посещението на място на обекта се установи, че от месец септември 2015 г. дружеството е преустановило производствената дейности и същата към момента се извършва от „М-Индекоп“ ЕООД, гр. Сандански.

По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 16-25/27.04.2016 г.

Извършена е и извънредна проверка на „М-Индекоп“ ЕООД и е съставен Констативен протокол № 17-25/27.04.2016 г., в който е отразено, че дружеството произвежда ковчези, като доставя сух дървен материал и извършва операциите - рендосване, разкрояване, сглобяване и шлайфане, нанасяне на покрития. Дадени са предписания като са поставени срокове и отговорници за изпълнението им.